Logo

Platforma zakupowa eB2B dla Grupy PKP CARGO Obchod, Prospěch, Kontakty, Zisk

Regulamin 

§1
 
1. Definice:
 
Administrator Platformy eB2B - eB2B sp. z o. o. Se sídlem ve Varšavě, ul. Al. KEN 51 l/ U21 který poskytuje technickou podporu spolupráce s uživateli Nákupní Platformy eB2B. Administrátor poskytuje své znalosti a zkušenosti v rozsahu provozování systémů eB2B. Administrátor není ani stranou, závazkem či jiným vzájemným účastníkem vzniklých vztahů mezi Účastníky.

Heslo – důvěrná řada písmen, čísel nebo znaků uvedených v Nákupní Platformě generovaná systémem eB2B, které může Uživatel libovolně měnit  v průběhu využívání nabídky služeb Nákupní Platformy. Heslo umožňuje přihlášení do Nákupní Platformy a využívání nabídky poskytovaných služeb.

Nákupní Platforma eB2B – je aplikace určená k řízení procesu nákupu end-to-end,  zejména ke správě poptávek, oběhu dokumentů, vyúčtování nákupu, řízení plnění smluv, obchodních partnerů a nákupními plány.

Platforma slouží k organizaci nabídkových poptávek, výběrových řízení a elektronických aukcí včetně přiznávání veřejných zakázek ve smyslu právních předpisů – Zákona o Veřejných Zakázkách (Sb.Z. z 2007 Č. 223 pol. 1655 s pozd.změnami.)  służy do organizacji zapytań ofertowych, aukcji i licytacji elektronicznych, w tym do udzielania zamówień publicznych w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.). Funkčnost Platformy eB2B se může lišit v závislosti na licenčních smluvních podmínkách.
Obchodní Podmínky – tyto obchodní podmínky jsou závazné pro každého uživatele Nákupní Platformy eB2B.
 
2. Uživatel – definovaný v Nákupní Platformě uživatel, který má unikátní přihlašovací jméno a přístupové heslo k Nákupní Platformě  eB2B.
 
3. Využívání Nákupní Platformy eB2B k jinému účelu vyžaduje souhlas majitele firmy eB2B sp. z o. o. Se sídlem ve Varšavě v další části zvaným  eB2B. Platforma je přístupná na adrese https://platforma.eb2b.com.pl. Je možná také instalace v subdoméně Klienta eB2B.
 
§2
 
1. eB2B nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným využíváním systému s výjimkou nesprávností vyplývajících z úmyslného činu eB2B nebo jejich zaměstnanců. Odpovědnost eB2B je omezena na skutečně způsobené ztráty. Vylučuje se odpovědnost eB2B ztracených zisků.
 
§3
 
1. Platforma eB2B spolupracuje se všemi typickými prohlížeči, eB2B doporučuje používání nejnovějších verzí prohlížečů. eB2B neodpovídá za pochybení vyplývající z užívání prohlížečů starších verzí než: Mozilla Firefox 22+; Google Chrome 24+; Internet Explorer 9+; Opera 10+; Safari 5+; Maxthon 3+

 
2. eB2B využívá adresy IP uživatelů za účelem kontroly událostí aktivity uživatelů, řešení protestů výběrových řízení, diagnostiky problému souvisejících s prací serverů, analízy porušení bezpečnosti. Tyto informace jsou spojovány s osobními údaji uživatelů.
 
§4
 
1. Uživatel má právo využívat služeb  Platformy eB2B, zejména stahovat a zavádět údaje, tisknout hlášení za podmínky, že nebudou porušena autorská práva o registraci znaků eB2B.
 
2. Žádná část servisu nesmí být kopírována ke komerčním účelům, elektronicky nebo jinak přenášena nebo pozměněna, linkována nebo využívaná jiným způsobem bez předchozího písemného souhlasu eB2B sp. z o. O se sídlem ve Varšavě.
 
§5
 
1. eB2B neodpovídá za formu a obsah informací umístěných uživateli v servisu a zejména v rozsahu přesnosti, pravdivosti a vyžadovaných podrobností pro  potřeby dalších uživatelů systému. Stránky Platformy mohou obsahovat odkazy na jiné stránky ,,www”, které mohou být spravovány jinými subjekty nebo třetími osobami nesouvisejícími s eB2B. Uživatelé, kteří využívají služeb  Platformy eB2B souhlasí s tím, že eB2B neodpovídá za přesnost, obsah nebo přístup k informacím uvedeným na Platformě eB2B.
 
§6
 
1. eB2B neodpovídá na činy uživatelů  systému v případě , že tito postupují v rozporu s ujednáními těchto obchdoních podmínek. 
 
2. eB2B má právo deaktivovat uživatele systému v případě, že existuje náznak počínání, které je v rozporu s ujednáními obchodních podmínek.
 
§7
 
1. eB2B si vyhrazuje, že všechny pokusy: získání přístupu k informacím uloženým v systému, překročení nebo vynechání elektronických nebo informatických zajištění, zničení, poškozeni, odstranění nebo změny údajů uložených v systému nebo vědomé narušování práce servisu, rozhodování neoprávněnou osobou budou stíhány v souladu s právními předpisy Polské Republiky zejména zákona ze dne 6.6.1997 – Občanského Zákoníku (Sb.Z. č. 88, pol. 553 s pozd.změn)
 
§8
 
1. eB2B si vyhrazuje právo k provádění změn tohoto servisu. Uživatel souhlasí  s obchodními podmínkami  Platformy eB2B a jejími změnami
 
2. Uživatel má neustále přístup k obchodním podmínkám Platformy eB2B.
 
§9
 
1. Veškerá práva  Platformy eB2B jako celku nebo její části, všech grafických prvků a stránek jsou chráněna. Platrorma eB2B  včetně jeho částí jsou chráněny právními předpisy a zejména zákona ze dne 4.2.1994  autorská práva a související práva (jedn.text. Sb.Z. 00.80.904 s pozd.zm.) zákona ze dne 16.4.1993 o boji proti neuctivé konkurenci (Sb.Z .93.47.211 s pozd.zm.) a zákona ze dne 27.7. 2001 o ochraně osobních údajů (Sb.Z..01.128.1402).
 
§10
 
1. Využívání služeb Platformy eB2B současně znamená, že uživatel plně souhlasí se zveřejněním uvedených osobních údajů. Uživatelé, kteří mají dotazy týkající se provozu portálu, ochrany soukromí, používaných praktik eB2B  nebo způsobu udržování kontaktu mohou zasílat své poznámky na adresu:: biuro@eb2b.com.pl 
2. Používáním platformy eB2B uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů za účelem přípravy a provádění nákupních postupů pomocí služby Nákupní platforma, které vedou k podání nabídky, jejímu vyhodnocení, přijetí objednávky nebo uzavření smlouvy ze strany skupina eB2B a klienti eB2B.
3. Podrobnosti týkající se zpracování osobních údajů jsou k dispozici v Informační povinnosti na platformě eB2B.

 
§11
 
1. Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů uvedených v registračním formuláři pro potřeby účasti v procesech nákupu organizovaných prostřednictvím platformy eB2B, v souladu se zákonem ze dne 29.8.1997 o ochraně osobních údajů (Sb.Z. z 2002r. pol. 926 s pozd.zm.)

2. Uživatel souhlasí se zpracováváním osobních údajů společností eB2B Sp. z o. o. se sídlem ve Varšavě pro technické, marketingové a statistické účely.
 
§12
 
1. Užvatel servisu má možnost kdykoliv měnit své osobní údaje. Ve vyjímečných případech, při využívání elektronického podpisu,  může být provedena edice Administrátorem  Platformy eB2B na  žádost  Uživatele.
 
§13
 
1. Platforma eB2B využívá tzv.soubory cookies. Cookies je textová informace ukládaná pomoci serveru eB2B v počítači Uživatel, kterou může server načítat v každém případě spojení uživetele z jeho počítače. Uživatel musí akceptovat cookies.  Uživatel může vždy vypnout v prohlížeči možnost přijímámí cookies.
 
 
 §14
 
1. eB2B si vyhrazuje právo k jednostrannému provedení změna a úprav téchto obchdoních podmínek. Využívání služeb platformy po zavedení změn znamená souhlas s výše uvedenými změnami a úpravami